Kompanija

You are here

Kompanija COMEL danas je organizovana kao stabilan poslovni sistem u četiri profitna centra:

  • Profitni centar za prenos i distribuciju električne energije
  • Profitni centar za proizvodnju električne energije
  • Profitni centar za industriju
  • Profitni centar transformatori

Profitni centri podeljeni su prema segmentima tržišta, proizvodima i krajnjim kupcima.

Našu snagu i značajnu prednost predstavlja naš tim od preko 30 zaposlenih koji, kao kombinacija entuzijazma mlađih i bogatog iskustva starijih kolega, zajedno sa teorijskim i praktičnim znanjem, međusobnom saradnjom i komunikacijom već godinama ostvaruje značajne rezultate.

Verujemo da je za ostvarivanje dugoročne perspektive rasta i razvoja najvažnije uspostaviti poslovanje na etičkim principima, stavovima i uverenjima,  stvoriti i održati dobru poslovnu klimu unutar kompanije, izgraditi poverenje zaposlenih i postići da grupa pojedinaca misli i radi kao jedna celina.

Naša motivacija, izvor ideja, podrška i snaga jesu naši zaposleni.

Naš uspeh je međusobno poverenje.