PROIZVODI

You are here

PRODAJNI PROGRAM

Prodajni program COMEL obuhvata širok opseg proizvoda svih naponskih nivoa, specifične industrijske opreme, automatizacije i besprekidnog napajanja.

U zavisnosti od potreba i želja krajnjeg korisnika COMEL u svojoj ponudi pruža mogućnost izbora više proizvođača, među kojima su zastupljeni svi poznati svetski brendovi iz oblasti elektroenergetike i industrijske kontrole.

Posebnu snagu kompanije čine veoma dobro razvijeni partnerski odnosi koji su u proteklom periodu poslovanja ostvareni sa najpoznatijim svetskim, regionalnim i domaćim proizvođačima. Obim ostvarene saradnje sa kompanijama kao što su Siemens, ABB, Schneider Electric, GE (Alstom), pokazuje širinu koju COMEL pruža svojim klijentima kada je u pitanju mogućnost izbora elektroopreme najuglednijih svetskih proizvođača. Čvrste veze i uspešna dugoročna saradnja sa pomenutim brendovima, obezbedila je našim kupcima najbolje uslove kupovine proizvoda ovih proizvođača.

Bliska saradnja i plasman robe domaćih proizvođača predstavlja važan segment našeg prodajnog programa.

Krajem 2015. godine COMEL pokreće sopstvenu proizvodnju energetskih transformatora do 420kV, u skladu sa Ugovorom o proizvodnoj kooperaciji sa MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj.